Đại Việt long tuyền diêu khắc hoa cao túc oản大越龙泉窑刻花高足碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Đại Việt long tuyền diêu khắc hoa cao túc oản大越龙泉窑刻花高足碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Đại Việt long tuyền diêu khắc hoa cao túc oản大越龙泉窑刻花高足碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Đại Việt long tuyền diêu khắc hoa cao túc oản大越龙泉窑刻花高足碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Đại Việt long tuyền diêu khắc hoa cao túc oản大越龙泉窑刻花高足碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Đại Việt long tuyền diêu khắc hoa cao túc oản大越龙泉窑刻花高足碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Scroll top

bàn tròn thưởng ngoạn

Liên kết

Tỉ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :


Thành phố Loại vàng Giá bán Giá mua
Chi tiết sản phẩm

Đại Việt long tuyền diêu khắc hoa cao túc oản大越龙泉窑刻花高足碗

Danh mục: Antique Ceramics-Porcelain - Đồ Gốm-Sứ - 外國文物 - 陶瓷器

 

 

COPYRIGHT BY ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Facebook chat