ĐÔN SỨ NGỰ DỤNG TRIỀU NGUYỄN-KHOẢN:Khải Định Tân Dậu niên tạo 啓定辛酉年造 青花缠枝莲花鸟纹六方墩 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

ĐÔN SỨ NGỰ DỤNG TRIỀU NGUYỄN-KHOẢN:Khải Định Tân Dậu niên tạo 啓定辛酉年造 青花缠枝莲花鸟纹六方墩 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

ĐÔN SỨ NGỰ DỤNG TRIỀU NGUYỄN-KHOẢN:Khải Định Tân Dậu niên tạo 啓定辛酉年造 青花缠枝莲花鸟纹六方墩 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

ĐÔN SỨ NGỰ DỤNG TRIỀU NGUYỄN-KHOẢN:Khải Định Tân Dậu niên tạo 啓定辛酉年造 青花缠枝莲花鸟纹六方墩 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

ĐÔN SỨ NGỰ DỤNG TRIỀU NGUYỄN-KHOẢN:Khải Định Tân Dậu niên tạo 啓定辛酉年造 青花缠枝莲花鸟纹六方墩 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
ĐÔN SỨ NGỰ DỤNG TRIỀU NGUYỄN-KHOẢN:Khải Định Tân Dậu niên tạo 啓定辛酉年造 青花缠枝莲花鸟纹六方墩 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Scroll top

bàn tròn thưởng ngoạn

Liên kết

Tỉ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :


Thành phố Loại vàng Giá bán Giá mua
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L 36.430 36.250
Vàng SJC 1L - 10L 36.430 36.250
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 36.190 35.790
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 36.290 35.790
Vàng nữ trang 99,99% 36.140 35.440
Vàng nữ trang 99% 35.782 35.082
Vàng nữ trang 75% 27.258 25.858
Vàng nữ trang 58,3% 21.222 19.822
Vàng nữ trang 41,7% 15.222 13.822
Hà Nội Vàng SJC 36.450 36.250
Đà Nẵng Vàng SJC 36.450 36.250
Nha Trang Vàng SJC 36.450 36.240
Cà Mau Vàng SJC 36.450 36.250
Buôn Ma Thuột Vàng SJC 36.450 36.240
Bình Phước Vàng SJC 36.460 36.220
Huế Vàng SJC 36.450 36.250
Biên Hòa Vàng SJC 36.430 36.250
Miền Tây Vàng SJC 36.430 36.250
Quãng Ngãi Vàng SJC 36.430 36.250
Đà Lạt Vàng SJC 36.480 36.270
Long Xuyên Vàng SJC 36.430 36.250
Chi tiết sản phẩm

ĐÔN SỨ NGỰ DỤNG TRIỀU NGUYỄN-KHOẢN:Khải Định Tân Dậu niên tạo 啓定辛酉年造 青花缠枝莲花鸟纹六方墩

Danh mục: Vietnam Custom-Made Porcelains - Đồ sứ ký kiểu - 越南文物 - 寄矫陶瓷器

 

COPYRIGHT BY ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Facebook chat