Minh thanh hoa triền chi hoa huỷ văn oản明 青花缠枝花卉纹碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Minh thanh hoa triền chi hoa huỷ văn oản明 青花缠枝花卉纹碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Minh thanh hoa triền chi hoa huỷ văn oản明 青花缠枝花卉纹碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Minh thanh hoa triền chi hoa huỷ văn oản明 青花缠枝花卉纹碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Minh thanh hoa triền chi hoa huỷ văn oản明 青花缠枝花卉纹碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Minh thanh hoa triền chi hoa huỷ văn oản明 青花缠枝花卉纹碗 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Scroll top

bàn tròn thưởng ngoạn

Liên kết

Tỉ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :


Thành phố Loại vàng Giá bán Giá mua
Chi tiết sản phẩm

Minh thanh hoa triền chi hoa huỷ văn oản明 青花缠枝花卉纹碗

Danh mục: Antique Ceramics-Porcelain - Đồ Gốm-Sứ - 外國文物 - 陶瓷器

 

 

 

COPYRIGHT BY ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Facebook chat