Thanh hoa dứu lý hồng tùng hạc duyên niên văn bàn khẩu bình青花釉里红松鹤延年纹盘口瓶 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh hoa dứu lý hồng tùng hạc duyên niên văn bàn khẩu bình青花釉里红松鹤延年纹盘口瓶 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh hoa dứu lý hồng tùng hạc duyên niên văn bàn khẩu bình青花釉里红松鹤延年纹盘口瓶 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh hoa dứu lý hồng tùng hạc duyên niên văn bàn khẩu bình青花釉里红松鹤延年纹盘口瓶 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh hoa dứu lý hồng tùng hạc duyên niên văn bàn khẩu bình青花釉里红松鹤延年纹盘口瓶 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Thanh hoa dứu lý hồng tùng hạc duyên niên văn bàn khẩu bình青花釉里红松鹤延年纹盘口瓶 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Scroll top

bàn tròn thưởng ngoạn

Liên kết

Tỉ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :


Thành phố Loại vàng Giá bán Giá mua
Chi tiết sản phẩm

Thanh hoa dứu lý hồng tùng hạc duyên niên văn bàn khẩu bình青花釉里红松鹤延年纹盘口瓶

Danh mục: Antique Ceramics-Porcelain - Đồ Gốm-Sứ - 外國文物 - 陶瓷器

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT BY ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Facebook chat