Thanh hoa triền chi liên văn tam tiết hồ lô bình青花缠枝莲纹三节葫芦瓶A - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh hoa triền chi liên văn tam tiết hồ lô bình青花缠枝莲纹三节葫芦瓶A - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh hoa triền chi liên văn tam tiết hồ lô bình青花缠枝莲纹三节葫芦瓶A - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh hoa triền chi liên văn tam tiết hồ lô bình青花缠枝莲纹三节葫芦瓶A - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh hoa triền chi liên văn tam tiết hồ lô bình青花缠枝莲纹三节葫芦瓶A - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Thanh hoa triền chi liên văn tam tiết hồ lô bình青花缠枝莲纹三节葫芦瓶A - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Scroll top

bàn tròn thưởng ngoạn

Liên kết

Tỉ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :


Thành phố Loại vàng Giá bán Giá mua
Chi tiết sản phẩm

Thanh hoa triền chi liên văn tam tiết hồ lô bình青花缠枝莲纹三节葫芦瓶A

Danh mục: Antique Ceramics-Porcelain - Đồ Gốm-Sứ - 外國文物 - 陶瓷器

 

 

 

 

COPYRIGHT BY ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Facebook chat