Thanh khang hy thanh hoa triền chi liên long văn oản- Hiệu ỨNG ĐỨC HIÊN BÁT CỔ CHẾ (應德轩博古製) - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh khang hy thanh hoa triền chi liên long văn oản- Hiệu ỨNG ĐỨC HIÊN BÁT CỔ CHẾ (應德轩博古製) - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh khang hy thanh hoa triền chi liên long văn oản- Hiệu ỨNG ĐỨC HIÊN BÁT CỔ CHẾ (應德轩博古製) - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh khang hy thanh hoa triền chi liên long văn oản- Hiệu ỨNG ĐỨC HIÊN BÁT CỔ CHẾ (應德轩博古製) - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh khang hy thanh hoa triền chi liên long văn oản- Hiệu ỨNG ĐỨC HIÊN BÁT CỔ CHẾ (應德轩博古製) - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Thanh khang hy thanh hoa triền chi liên long văn oản- Hiệu ỨNG ĐỨC HIÊN BÁT CỔ CHẾ (應德轩博古製) - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Scroll top

bàn tròn thưởng ngoạn

Liên kết

Tỉ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :


Thành phố Loại vàng Giá bán Giá mua
Chi tiết sản phẩm

Thanh khang hy thanh hoa triền chi liên long văn oản- Hiệu ỨNG ĐỨC HIÊN BÁT CỔ CHẾ (應德轩博古製)

Danh mục: Antique Ceramics-Porcelain - Đồ Gốm-Sứ - 外國文物 - 陶瓷器

Từ Hạnh chú thích:

  1. Đề tài thể hiện trên bát sứ này là Long văn (龍紋) nghĩa là rồng gấm - hình rồng thêu trên gấm
  2. Hiệu đề trên bát này là Ứng đức hiên bát cổ chế (應德轩博古製) là một hiệu đề thuộc hình thức hiệu đề Gia tàng ((家藏款 - Gia tàng khoản - hiệu đề bảo vật trấn gia) còn ba hình thức còn lại là Kỷ niên (紀年款 - Kỷ niên khoản - hiệu đề ghi năm làm hiện vật), hiệu đề danh nhân (名人款 - Danh nhân khoản - hiệu đề tên nhân vật nổi tiếng), hiệu đề  Cát ngữ tán tụng (吉语贊頌款 - Cát ngữ tán tụng khoản - hiệu đề lời ca ngợi tốt lành) và hiệu đề phỏng cổ. Đó là năm hình thức hiệu đề tìm thấy trên đồ sứ thời Khang Hy, Trung Quốc.

 

COPYRIGHT BY ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Facebook chat