Thanh thanh hoa song phượng văn đại oản( ngoạn ngọc) khoản清 青花双凤纹大碗﹝玩玉﹞款 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh thanh hoa song phượng văn đại oản( ngoạn ngọc) khoản清 青花双凤纹大碗﹝玩玉﹞款 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh thanh hoa song phượng văn đại oản( ngoạn ngọc) khoản清 青花双凤纹大碗﹝玩玉﹞款 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh thanh hoa song phượng văn đại oản( ngoạn ngọc) khoản清 青花双凤纹大碗﹝玩玉﹞款 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

Thanh thanh hoa song phượng văn đại oản( ngoạn ngọc) khoản清 青花双凤纹大碗﹝玩玉﹞款 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Thanh thanh hoa song phượng văn đại oản( ngoạn ngọc) khoản清 青花双凤纹大碗﹝玩玉﹞款 - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Scroll top

bàn tròn thưởng ngoạn

Liên kết

Tỉ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :


Thành phố Loại vàng Giá bán Giá mua
Chi tiết sản phẩm

Thanh thanh hoa song phượng văn đại oản( ngoạn ngọc) khoản清 青花双凤纹大碗﹝玩玉﹞款

Danh mục: Antique Ceramics-Porcelain - Đồ Gốm-Sứ - 外國文物 - 陶瓷器

 

 

 

COPYRIGHT BY ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Facebook chat