BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 4: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH - CÀN LONG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 4: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH - CÀN LONG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 4: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH - CÀN LONG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 4: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH - CÀN LONG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 4: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH - CÀN LONG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 4: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH - CÀN LONG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Scroll top

bàn tròn thưởng ngoạn

Liên kết

Tỉ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :


Thành phố Loại vàng Giá bán Giá mua

BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 4: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH - CÀN LONG

26-11-2018

BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 4

KHÁI QUÁT ĐỒ SỨ ĐẠI THANH

Bài viết của Từ Hạnh

Triều Càn Long (1736 – 1795)

Hoàng đế Càn Long là một ông vua đam mê nghệ thuật trong đó có nghệ thuật gốm sứ.

Ông đã đầu tư rất lớn về cả tài lực và nhân lực để phát triển ngành gốm sứ Trung Hoa trong suốt thời gian trị vì của mình. Các dòng gốm sứ của thời trước đã thất truyền hay đang phát triển dang dỡ  đều được tạo điều kiện để phục tạo hay cải thiện/ hoàn thiện thậm chí phát triển đến đỉnh cao.

Có thể nói, gốm sứ Trung Hoa thời Càn Long có muôn hồng - nghìn tía, vạn trạng - muôn hình... Có những dòng gốm độc đáo của thời kỳ này như giả đá, giả đồng, giả gỗ…Hoàng đế Càn Long giúp các nghệ nhân gốm sứ an tâm về đời sống vật chất và động viên về tinh thần để họ cho ra đời những tác phẩm hoàn hảo nhất có thể về cả hai phương diện kỹ thuật và mỹ thuật.

Ở thời kỳ này, dòng gốm sứ xuất dương sang Châu Âu cực thịnh, các lò gốm sứ Đại Thanh làm theo kiểu dáng và trang trí của Phương Tây được gọi là “Chinoiserie”, nghệ thuật trang trí hoa dây đạt tới trình độ tinh tế. Chính điều này tác động không nhỏ kho tàng họa tiết trang trí của Đại Thanh, đặc biệt trên các phẩm vật ngự chế. Cũng trong thời kỳ này, việc tạo dựng nên một “Càn Long thịnh thế” và cho mình là “Thập toàn Lão nhân” nên vua Càn Long không ngừng động binh với các nước láng giềng đồng thời phổ biến văn hóa Đại Thanh (Hán – Mãn) đến xung quanh, trong đó có việc “lại quả” trong ban giao – khi phiên quốc triều cống. Một trong những quốc gia nhận được nhiều đồ sứ thời kỳ này là Đại Việt – Triều Lê Trung hưng (cả Nam và Bắc Hà) và Đại Việt – Triều Tây Sơn. Cũng trong thời kỳ này, Đại Việt ký kiểu đồ sứ ở Trung Hoa nhiều nhất kể từ trước đến lúc bấy giờ với chất liệu cao cấp và trang trí phong phú, tinh xảo.

Có thể nói không quá, thời Càn Long là thời hoàng kim của gốm sứ Trung Hoa về tất cả phương diện.

Sau đây, chúng ta cùng thưỡng lãm một số tác phẩm gốm sứ triều Càn Long:

Hình 1 - Khay sứ men màu 

Hình 2 - Bát sứ men nhiều màu 

Hình 3, 4 - Bút sứ men xanh-trắng-huyết đỉa và bút sứ men nhiều màu điểm trang kim

Hình 5 - Bình sứ men ngọc Long Tuyền

Hình 6 - Lọ sứ men ngọc Long Tuyền

Hình 7 - Nai sứ men trắng Bạch Định

Hình 8 - Lọ sứ men trứng ếch

Hình 9 - Lọ sứ men "bã trà"

Hình 10 - Bát sứ men màu "Vũ quá thiên thanh"

Hình 11, 12 - Lọ sứ men ngọc "Vũ quá thiên thanh"

Hình 13 - Lọ sứ men màu "tế lam"

Hình 14, 15 - Hủ, lọ sứ men ngọc "Long tuyền"

 

Hình 16, 17 - Lọ sứ men rạn "ca diêu"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COPYRIGHT BY ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Facebook chat