BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 6: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH -ĐẠO QUANG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 6: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH -ĐẠO QUANG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 6: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH -ĐẠO QUANG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 6: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH -ĐẠO QUANG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU

BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 6: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH -ĐẠO QUANG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 6: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH -ĐẠO QUANG - ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Scroll top

bàn tròn thưởng ngoạn

Liên kết

Tỉ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :


Thành phố Loại vàng Giá bán Giá mua

BÀN VỀ DÒNG SỨ HOÀNG ĐỊA HỒNG QUA CHIẾC BÁT THỜI ĐỒNG TRỊ - ĐẠI THANH PHẦN 6: KHÁI QUÁT VỂ ĐỒ SỨ ĐẠI THANH -ĐẠO QUANG

22-12-2018

Thanh Tuyên Tông (chữ Hán: 清宣宗, 16 tháng 9 năm 1782 – 26 tháng 2 năm 1850), Hãn hiệu Thác Nhĩ Cách Lặc Đặc hãn(托尔格勒特汗, Tây Tạng tôn vị Văn Thù Hoàng đế (文殊皇帝), là vị Hoàng đế thứ 8 của triều đại nhà Thanh, cai trị Trung Quốc từ năm 1820 đến 1850. Nguyên thời kì dùng niên hiệu Đạo Quang (道光), còn gọi là Đạo Quang Đế (道光帝).

Thời kỳ cai trị của ông gắn liền với sự kiện rất quan trọng trong lịch sử nhà Thanh đó là cuộc Chiến tranh Nha phiến và ngăn chặn truyền bá đạo Công giáo vào Trung Hoa. Cuộc chiến tranh này đã mở đầu cho việc các nước phương Tây xâm nhập và xâu xé Trung Quốc. Thời kỳ của ông cùng cha là Gia Khánh Đế báo hiệu thời kỳ suy vong của Đại Thanh, nên được đời sau gọi là Gia Đạo trung suy (嘉道中衰).

Cốt sứ của thời kỳ Gia Khánh và Đạo Quang không thay đổi nhiều so với thời Càn Long, nhưng chất lượng cốt dường như bị lỏng lẻo. Mức độ trắng của cốt sứ kém hơn một chút, và độ dày hơn so với thời trước. Từ thời Đạo Quang, hình dạng của các hiện vật thường là cứng,hay có các góc cạnh, không tròn và đẹp, có vẻ thô xấu

Lớp men sứ trở nên dày hơn,màu men mịn tinh tế và thường xuất hiện lượn sóng nhỏ''ba lãng dứu" phổ biến trên bề mặt tráng men. Màu sắc của men vẫn là màu trắng, nhưng mức độ trắng không tốt bằng thời Càn Long..

 

ST

 

 


COPYRIGHT BY ĐỒ CỔ CHÍ HIẾU
Facebook chat